TRI
ART

Sự Kiện của Aura Capital - IPO 2022

Những khung hình với những góc nhìn mới về tinh thần trẻ - con người trẻ - sức sống trẻ trong một năng lượng tràn ngập khán phòng - Capital X

#IPO #AuraCapital